Farmakokinetyka

Farmakokinetyka- (ang. pharmacokinetics, PK) jest to nauka opierająca się na matematycznym ujęciu losów leku w organizmie, czyli opisie szybkości procesów wchłaniania, dystrybucji, biotransformacji i wydalania (ADME).

W farmakoterapii wykorzystywana jest do bezpiecznego i skutecznego kierowania leczeniem indywidualnego pacjenta.

Pojęcie “farmakokinetyka leku” oznacza opis działania leku na poziomie wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i eliminacji, w odróżnieniu od “farmakodynamiki leku”, które oznacza farmakologiczną aktywność leku (na przykład oddziaływanie z receptorem).

Czytaj też:
SR, CR, Uno, ODT, ZK czy XL: co znaczą skróty w nazwach leków?


Inne pojęcia w Leksykonie: