FDA

(ang. Food and Drug Administration ) Agencja Żywności i Leków – urząd zamujący się kontrolą i bezpieczeństwem stosowania leków, suplementów diety, kosmetyków, urządzeń medycznych,  żywności, materiałów biologicznych na terenie Stanów Zdjednoczonych. Europejskim odpowiednikiem FDA w zakresie leków jest EMA.

Udostępnij
+1
Udostępnij
Email
Pocket
WhatsApp