GLP-1

GLP-1 (ang. glucagon-like peptide 1) – glukogonopodobny peptyd typu 1. Jest to hormon, który powoduje obniżenie poposiłkowej glikemii w wyniku stymulacji wydzielania insuliny przez komórki β trzustki, zależnie od stężenia glukozy we krwi. 

Lekami, które imitują GLP-1 są inkretynomimetyki.


Inne pojęcia w Leksykonie: