Okres półtrwania

Okres półtrwania lub czas półtrwania (ang. half-life), t1/2t50%  to parametr farmakokinetyczny oznaczający czas, po upływie którego stężenie substancji leczniczej (API) we krwi zmniejsza się do połowy jego wartości początkowej.

Dla leków wykazujących kinetykę pierwszego rzędu jest wartością stałą i odwrotnie proporcjonalną do stałej szybkości eliminacji. Okres półtrwania zależy od klirensu i objętości dystrybucji.


Inne pojęcia w Leksykonie: