Wykaz N środków odurzających + Przykłady

Podręczna lista środków odurzających (I-N, II-N, III-N i IV-N). Filtrowanie po lekach dostępnych w Polsce.

Środki odurzające dzieli się na grupy w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku używania ich w celach innych niż medyczne oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych.

Podział środków odurzających na grupy I-N, II-N, III-N i IV-N określa załącznik nr 1 do ustawy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179 poz. 1485)[1]Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051791485

 • Środki grupy I-N mogą być używane wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub prowadzenia badań, recepta wystawiona na środki narkotyczne grupy I-N musi zawierać dawkowanie, a wynikająca z niego ilość leku nie może przekraczać 90 dni czasu leczenia (druk recepty Rpw),
 • Środki grupy II-N mogą być używane wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub prowadzenia badań, mogą być wydawane z apteki na podstawie recept innych niż Rpw,
 • Środki grupy III-N występują w postaci leków na receptę i leków o kategorii dostępności leków OTC, które mogą być wydawane z apteki bez recepty,
 • Środki grupy IV-N mogą być używane wyłącznie w celu prowadzenia badań oraz w lecznictwie zwierząt[2]Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051791485.
Czytaj też:
Opioidowe leki przeciwbólowe + przykłady
Przechowywanie i ewidencja

Środki odurzające grup I-N i II-N (oraz substancje psychotropowe grupy II-P) i preparaty zawierające te środki lub substancje należy przechowywać w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach, w zamkniętych metalowych szafach lub kasetach przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłóg pomieszczenia, w miejscu niedostępnym dla pacjentów.  

Apteka jest obowiązana do prowadzenia ewidencji przychodu i rozchodu środków odurzających, substancji psychotropowych, preparatów zawierającymi te środki lub substancje oraz prekursorami kategorii.

 • Ewidencja przychodu i  rozchodu środków odurzających grupy I-N (i  substancji psychotropowych grupy II-P) oraz preparatów zawierających te środki i substancje jest prowadzona w formie książki kontroli.
 •  Ewidencja przychodu i rozchodu środków odurzających grupy II-N (i substancji psychotropowych grup III-P i IV-P) oraz prekursorów kategorii 1 jest prowadzona w postaci comiesięcznych zestawień[3]Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje, (Dz.U. 2015 poz. 1889) .
Czytaj też:
Leczenie narkomanii w aptece otwartej
Recepty

Pamiętaj, że recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające (lub substancje psychotropowe):

 • umożliwia zapisanie tylko jednego środka narkotycznego bądź leku psychotropowego na jednej recepcie.
 • musi zawierać dodatkowo sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki[4]Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje, (Dz.U. 2015 poz. 1889).
 • nie daje możliwości wypisania na leki tej grupy odpisu.

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne środki odurzające substancje psychotropowe, tak samo jak substancje bardzo silnie działające i substancje psychotropowe grupy I-P  i II-P, nie mogą być wydawane przez technika farmaceutycznego[5]Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne., (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381), .

Zobacz też Czytaj też: Wykaz A: substancje bardzo silnie działające (FP X) – kto może wydać i dlaczego?

Zobacz też Czytaj też: Wykaz P: substancje psychotropowe (I-P, II-P, III-P i IV-P) + przykłady + kto może wydać?

Wykaz N środków odurzających – interaktywna tabela

Możesz też filtrować po fragmencie nazwy – w polu Szukaj zacznij wpisywać nazwę leku. Możesz filtrować tabelę po: grupach (I-N, II-N, III-N i IV-N). Usuń filtr klikając na wybraną opcję.

Aby wyświetlić tylko leki dostępne w aptece otwartej, wybierz z listy TAK.

grupa nazwa polskanazwa handlowazastosowaniedostępne w Polsce
I-NACETORFINA--
I-NACETYLOMETADOL--
I-NDIMETYLOTIAMBUTEN--
I-NDIMEFEPTANOL--
I-NDIMENOKSADOL--
I-NDIHYDROMORFINA--
I-NDIHYDROETORFINA--
I-NDIFENOKSYNA--
I-NDIETYLOTIAMBUTEN--
I-NDIAMPROMID--
I-NDEKSTROMORAMID--
I-NDEZOMORFINA--
I-NBEZYTRAMID--
I-NBETAPRODYNA--
I-NBETAMETADOL--
I-N BETAMEPRODYNA--
I-NBETACETYLOMETADOL--
I-NBENZYLOMORFINA--
I-NBENZETYDYNA--
I-NANILERYDYNA--
I-NALFENTANYL--
I-NALFAPRODYNA--
I-NALFAMETADOL--
I-NALFAMEPRODYNA--
I-NALFAACETYLOMETADOL--
I-NALLILOPRODYNA--
I-NDIFENOKSYLAT
I-NDIPIPANON--
I-NDROTEBANOL--
I-NEKGONINA--
I-NETYLOMETYLOTIAMBUTEN--
I-NETONITAZEN--
I-NETORFINA--
I-NETOKSERYDYNA--
I-NFENADOKSON--
I-NFENAMPROMID--
I-NFENAZOCYNA--
I-NFENOMORFAN--
I-NFENOPERYDYNA--
I-NFENTANYLDurogesic, Effentora, Fentanyl, Instanyl, Matrifen, PecFent, Vellofent- Zniesienie bólu i odpowiedzi hemodynamicznej na intubację podczas indukcji znieczulenia ogólnego oraz utrzymanie efektu analgetycznego podczas podtrzymywania znieczulenia.
- Uzupełnienie działania analgetycznego podczas znieczulenia ogólnego i miejscowego.
- Analgezja podczas znieczuleń ambulatoryjnych.
- Składnik analgetyczny premedykacji i neuroleptoanalgezji.
- Znieczulenie chorych z grup zwiększonego ryzyka poddawanych dużym zabiegom operacyjnym.
- Analgosedacja chorych na oddziałach intensywnej opieki medycznej.
- Leczenie bólu pooperacyjnego oraz bólu występującego w zawale serca.
- W postaci przezskórnego systemu terapeutycznego leczenie bólów przewlekłych i opornych na leczenie.
- W postaci tabletek podpoliczkowych w leczeniu bólów przebijających u dorosłych z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej.
TAK
I-NFURETYDYNA--
I-NHEROINA--
I-NHYDROKODON--
I-NHYDROMORFINOL--
I-NHYDROMORFON--
I-NHYDROKSYPETYDYNA--
I-NIZOMETADON--
I-NKETOBEMIDON--
I-NKODOKSYM--
I-NKONOPI ZIELE I ŻYWICA--
I-NKOKAINA--
I-NKOKA LIŚCIE--
I-NKLONITAZEN--
I-NLEWOMETORFAN--
I-NLEWOMORAMID--
I-NLEWOTENACYLOMORFAN--
I-NLEWORFANOL--
I-NMAKOWEJ SŁOMY KONCENTRATY--
I-NMAKOWEJ SŁOMY WYCIĄGI--
I-NMETAZOCYNA--
I-NMETADONMethadone Hydrochlordie Molteni- Leczenie zespołu abstynencji od alkaloidów opium.
- Leczenie substytucyjne uzależnień od heroiny i morfiny.
- Jako lek drugiego rzutu w leczeniu bólu nowotworowego oraz w analgezji pooperacyjnej.
TAK
I-NMETADONU PÓŁPRODUKT--
I-NMETYLODEZORFINA--
I-NMETYLODIHYDROMORFINA--
I-NMETOPON--
I-NMORFINAVendal Retard, Doltard, Morphini Sulfas, MST Continus, Sevredol,
siarczan morfiny pro receptura
- Leczenie bólu w okresie okołooperacyjnym, zwalczanie bólu pourazowego, nowotworowego, zawałowego.
- W leczeniu przewlekłych bólów nowotworowych morfina podawana doustnie jest podstawowym silnym analgetykiem opioidowym z wyboru.
- Stosowana również w premedykacji.
TAK
I-NMORAMIDU PÓŁPRODUKT--
I-NMORFERYDYNA--
I-NMORFINY N-TLENEK--
I-NMORFINY METYLOBROMEK--
I-NNIKOMORFINA--
I-NNORACYMETADOL--
I-NNORLEWORFANOL--
I-NNORMETADON--
I-NNORPIPANON--
I-NOPIUM I NALEWKA Z OPIUM--
I-NOKSYKODONOxycontin, Accordeon, Oxycordone, Oxuycordone Vitabalans, Oxydolor, Oxynorm, Reltebon, Targin- Leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego.
- Leczenie objawowe II rzutu u pacjentów z idiopatycznym zespołem niespokojnych nóg o nasileniu od ciężkiego do bardzo ciężkiego, po wykazaniu nieskuteczności leczenia dopaminergicznego.
TAK
I-NOKSYMORFON--
I-NPETYDYNADolcontral- Zwalczanie silnego i długotrwałego bólu, który nie przemija po nieopioidowych lekach przeciwbólowych.
- Zwalczanie bólu ostrego różnego pochodzenia.
- Jako środek przeciwbólowy podczas drobnych zabiegów chirurgicznych, jako element premedykacji przed operacją, składnik mieszanki litycznej stosowanej w stanach gorączkowych, leczenie obrzęku płuc w niewydolności lewokomorowej serca.
TAK
I-NPETYDYNY PÓŁPRODUKT
I-NPETYDYNY PÓŁPRODUKT B
I-NPETYDYNY PÓŁPRODUKT C
I-NPIMINODYNA
I-NPIRYTRAMID
I-NPROHEPTAZYNA
I-NPROPERYDYNA
I-NRACEMETORFAN
I-NRACEMORAMID
I-NRACEMORFAN
I-N REMIFENTANYLUltiva*, Remifentanyl Actavis*, Remifentanil B Braun*- Jako lek przeciwbólowy do stosowania podczas wprowadzania i/lub podtrzymywania znieczulenia ogólnego oraz do leczenia bólu w okresie bezpośrednio po operacji u chorych znajdujących się pod ścisłą opieką medyczną przed zastosowaniem długo działających leków przeciwbólowych.
- Zapewnienie znieczulenia i sedacji u osób mechanicznie wentylowanym na OIOM.
TAK
I-NSUFENTANIL--
I-NTEBAKON--
I-NTEBAINA--
I-NTRIMEPERYDYNA--
I-NTYLIDYNA--
I-NŻYWICA KONOPI
I-NTRICHOCEREUS
PERUVIANUS
I-NTABERNANTHE IBOGA
I-NSALVIA DIVINORUM
I-NRIVEA CORYMBOSA
I-NPSYCHOTRIA VIRIDIS
I-NPEGANUM HARMALA
I-NNYMPHAEA CAERULEA
I-NNORMORFINA
I-NNALBUFINA Nailpain- Krótkotrwałe leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym lub dużym.TAK
I-NMIROFINA
I-NMITRAGYNA SPECIOSA
I-NMIMOSA TENUIFLORA
I-NLEONOTIS LEONURUS
I-NFLUOROTROPAKOKAINA
I-NECHINOPSIS PACHANOI
I-NDIMETOKAINA
I-NDIFENOKSYNA
I-NCATHA EDULIS
I-NCALEA ZACATECHICHI
I-NBANISTERIOPSIS CAAPI--
I-NARGYREIA NERVOSA --
II-NNIKODYKODYNA--
II-NACETYLODIHYDROKODEINA--
II-NDEKSTROPROPOKSYFEN--
II-NDIHYDROKODEINA
II-NNIKOKODYNA--
II-NKODEINA--
II-NFOLKODYNA--
II-NPROPIRAM--
II-NNORKODEINA--
II-NETYLOMORFINA--
III-NDIFENOKSYLATReasec- Objawowe leczenie ostrej i przewlekłej biegunki różnego pochodzenia.
- Zmniejszenie ilości płynu kałowego po ileostomii i kolostomii.
- Bradykardia zatokowa, zaburzenia rytmu serca.
- Premedykacja.
- Zatrucie związkami fosforoorganicznymi, lekami cholinomimetycznymi.
- Zatrucie grzybami zawierającymi muskarynę.
- Odwracanie bloku nerwowo-mięśniowego.
- Pomocniczo w stanach spastycznych mięśni gładkich jamy brzusznej.
- W diagnostyce radiologicznej.
TAK
III-NDIHYDROKODEINADHC Continus- Silne bóle nowotworowe oraz bóle przewlekłe o innej etiologii.TAK
III-NDIFENOKSYLAT--
III-NETYLOMORFINA--
III-NKODEINAAntidol, Defalgan, Efferalgan Codeine, Talvosilen, Talvosilen Forte, Ultacod,
fosforan kodeiny pro receptura
- Suchy, uporczywy kaszel.
- Leczenie bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu, nieustępującego po zastosowaniu leków przeciwbólowych o działaniu obwodowym.
TAK
III-NNIKOKODYNA --
III-NNIKODYKODYNA --
III-NNORKODEINA--
III-NACETYLODIHYDROKODEINA--
III-NDIFENOKSYNA--
IV-NHEROINA--
IV-NKETOBEMIDON--
IV-NACETORFINA--
IV-NDEZOMORFINA--
IV-NETORFINA--
IV-NKONOPI ZIELE I ŻYWICA--

mgr farm. Alicja Cieślar

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. W czasie studiów członkini Koła Opieki Farmaceutycznej. Odbywała staż w Aptece u Farmaceutów (AuF) w roku 2016/17 pracując m.in. przy cyklu Notatki stażysty.

[artykuły]

Cytuj ten artykuł jako:
Alicja Cieślar, i in.: Wykaz N środków odurzających + Przykłady, Portal opieka.farm (https://opieka.farm/opracowania/wykaz-n/) [dostęp: 19 maja 2019]

Źródła:   [ + ]

1, 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051791485
3. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje, (Dz.U. 2015 poz. 1889)
4. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje, (Dz.U. 2015 poz. 1889)
5. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne., (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381),
Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Powiązane opracowania:

Ten temat zawiera 8 odpowiedzi, ma 8 głosów, i został ostatnio zaktualizowany przez  Redakcja 5 miesiące, 1 tydzień temu.

 • Autor
  Wpisy
 • #16396 Punkty: 0

  Alicja Cieślar mgr farm.
  66 pkt.

  Podręczna lista środków odurzających (I-N, II-N, III-N i IV-N). Filtrowanie po lekach dostępnych w Polsce.

  (…)

  [Czytaj cały artykuł tu: Wykaz N środków odurzających + Przykłady]

  Zapraszam do dyskusji.

 • #16406 Punkty: 0

  Marta Słocińska mgr farm.
  4 pkt.

  Z wstępu wynika, że w grupie IIIN znajdują się leki OTC – ale rozumiem, że chodzi o to, że zarówno OTC jak i na receptę (tak wynika z tabeli).

  Zastanawiam się jeszcze nad 90-dniowym okresem stosowania – myślałam, że odnosi się to do wszystkich psychotropów i narkotyków, tutaj jednak tak to ujmujecie, jakby chodziło tylko o leki zapisane na Rpw. Czy to zamierzone?

  A co z datą realizacji od w przypadku psychotropów i narkotyków?

  • #16416 Punkty: 2

   Alicja Cieślar mgr farm.
   66 pkt.
   1. Wstęp o  grupie III-N już zmieniony, żeby nie wprowadzał w błąd.
   2. Zgodnie z Obwieszczeniem ministra zdrowia z dnia 28 października 2015 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających,
    substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje Dz.U. 2015 poz. 1889 “Na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P można wystawić do 3 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni stosowania”, czyli Rpw.
   2 użytkowników uznało wpis za pomocny.
  • #16504 Punkty: 4

   Marcin Piątek mgr farm.
   191 pkt.

   Należy uściślić, że jest przepis dodający, iż recepty Rpw mogą być zrealizowane do 30 dni od daty wystawienia, co oczywiście umożliwia wystawienie trzech recept na łączny okres 90 dni kuracji, ale niemożliwe jest odroczenie tych recept na później niż 30 dni od daty wystawienia.

   4 użytkowników uznało wpis za pomocny.
 • #16582 Punkty: 4

  Anna Gołębiowska mgr farm.
  27 pkt.

  Dorzucę swój grosz, o odpisach:

  Rozporz. MZ w sprawie recept lekarskich:

  Par.8

  “4. Jeżeli recepta została wystawiona na leki posiadające kategorię dostępności „Rp” i „Rpz”, z wyłączeniem substancji należących do wykazu A – substancje bardzo silnie działające, określonych w Farmakopei Polskiej, zawierających w swoim składzie substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P oraz leki zawierające środki odurzające z grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, farmaceuta może wystawić odpis recepty, który jest realizowany za pełną odpłatnością
  wyłącznie w aptece, w której został sporządzony.”

  Czyli np. na Efferalgan Codeine można wystawić.

  4 użytkowników uznało wpis za pomocny.
 • #22933 Punkty: 0

  Karolina Chrabąszcz mgr farm.
  3 pkt.

  W przypadku kiedy mam dwie recepty Rpw na ten sam lek narkotyczny,ale w różnych dawkach,na obu ilość leku na 90dni kuracji, można zrealizować jednocześnie obie? Każdą z recept rozpatrujemy osobno?

  • #22993 Punkty: 2

   Sylwia Bielawiec mgr farm.
   51 pkt.

   Oczywiście, być może pacjent stosuje obie dawki jednocześnie, ale o różnych porach dnia. Na pewno zaniepokoiłoby mnie, gdyby pacjent przedstawił te recepty od różnych lekarzy.

   2 użytkowników uznało wpis za pomocny.
 • #45866 Punkty: 1

  Marek Nowicki mgr farm.
  1 pkt.

  Kava-kava została już usunięta z I-N

  1 użytkownik uznał wpis za pomocny.
  • #45874 Punkty: 0

   Redakcja mgr farm.
   108 pkt.

   Dziękujemy za zwrócenie uwagi. Tabela została zaktualizowana.

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.

Zapraszamy:

Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Nasze projekty
Partnerzy Pilotażu Opieki Farmaceutycznej
Partner Usługi Przegląd Lekowy Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usługi Przegląd Domowej Apteczki Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usług Pilotaż opieki farmaceutycznej