fbpx
REKLAMA

wszystkie >

Jakie mogą być powody złożenia skargi na farmaceutę?

Kiedy pacjent lub organ kontrolujący może złożyć skargę na farmaceutę?
mgr farm.

Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2021

Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2021

Skargę na farmaceutę do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej może zgłosić pacjent. Może być ona też wynikiem przeprowadzonej kontroli przez Inspekcję Farmaceutyczną lub inne organy kontrolne.

Przedmiotem skargi może być działanie farmaceuty, jak i zaniechanie właściwego działania. Znajomość przepisów regulujących pracę farmaceuty i technika farmaceutycznego oraz organizację pracy w aptece jest niezbędna, aby uniknąć sytuacji narażających farmaceutę na pociągnięcie do odpowiedzialności zarówno zawodowej, karnej i finansowej. W tym opracowaniu przedstawiłam rzeczywiste powody wystawiania takich skarg przez pacjentów, jak i organy kontrolujące.

REKLAMA

W postępowaniu wyjaśniającym przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej i przed sądem aptekarskim, jeśli sprawa zostanie tam skierowana przez rzecznika, istotne jest, czy błąd był wynikiem niekompetencji, zaniechania albo złej organizacji pracy, czy też nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy. Ważne jest także to, czy podjęta została próba naprawienia nieprawidłowości.

Dla bezpieczeństwa pracujących w aptece osób ważne jest, aby dla najważniejszych czynności wykonywanych w aptece istniały procedury i instrukcje, które są przestrzegane przez wszystkich pracowników.

Jakie skargi zgłaszają pacjenci?

Poniżej, na przykładzie prawdziwych sytuacji, przedstawiłam przykłady skarg zgłaszanych do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przez pacjentów. Były to m.in.:

 • odmowa realizacji recepty jako recepty refundowanej,
 • uchylenie się od pełnienia dyżuru,
 • nieprawidłowe odczytanie i zretaksowanie recepty, co spowodowało zagrożenie życia i zdrowia pacjenta,
 • niepodjęcie działań zmierzających do naprawy błędu w wydaniu leku,
 • wydanie leku przeterminowanego.

Jakie skargi mogą być zgłoszone przez organy kontrolujące?

Sprawy zgłaszane przez organy kontrolujące mogą dotyczyć:

 • nienależytego wykonywania obowiązków kierownika poprzez dopuszczenie do dokonywania zakupów produktów leczniczych od podmiotów nieuprawnionych,
 • reklamy apteki,
 • sprzedaż podmiotom nieuprawnionym np. hurtowni (Patrz: Wystawianie faktur dla pacjenta i odbiorcy”.),
 • przygotowywanie w aptece otwartej leków cytostatycznych,
 • niezapewnienie wyposażenia receptury w wagi, korzystanie z wag bez aktualnej legalizacji,
 • przyjęcie i wykonanie leku recepturowego z przekroczeniem maksymalnych dawek składników i nienaprawienie błędu,
 • nieprzekazanie opieki nad technikiem stażystą pod nieobecność opiekuna,
 • kradzież produktów z apteki,
 • wydawanie leków o statusie Rx bez recepty,
 • nieprawidłowe prowadzenie książki narkotycznej,
 • nieprawidłowa realizacja recept,
 • niewłaściwe wykonywanie i wydawanie leków recepturowych,
 • wygłaszanie negatywnych opinii o organizacji pracy w innej aptece,
 • dopuszczenie do sprzedaży leków przeterminowanych,
 • wykonywanie leków recepturowych z niewłaściwie przechowywanych surowców.

W innym opracowaniu przedstawię prawne podstawy odpowiedzialności zawodowej farmaceuty.

Cytuj ten artykuł jako:
Małgorzata Łęt, Jakie mogą być powody złożenia skargi na farmaceutę?, Portal opieka.farm (https://opieka.farm/recepty/jakie-moga-byc-powody-zlozenia-skargi-na-farmaceute/) [dostęp: 20 maja 2022]
Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
REKLAMA
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Przewiń do góry