Przegląd narracyjny

Przegląd narracyjny (ang. narrative review) to opracowanie i dyskusja nad aktualnym stanem wiedzy dotyczącym danego zagadnienia.

Zawiera krytyczną analizę publikacji dotyczących określonego problemu, lecz w odróżnieniu od przeglądu systematycznego, nie jest wykonywany według ściśle określonego, przyjętego przed rozpoczęciem pracy, protokołu badania. Autorami muszą być eksperci w danej dziedzinie.

W przypadku braku dowodów na skuteczność czy bezpieczeństwo danej interwencji autorzy sugerują rekomendację opartą na własnej opinii i doświadczeniu, przez co przeglądy tego typu są obarczone większym błędem oraz większym ryzykiem konfliktu interesu[1]Rother E.T. Systematic literature review X narrative review. pełny artykuł

Źródła:   [ + ]

Udostępnij
+1
Udostępnij
Email
Pocket
WhatsApp