Przegląd systematyczny

Przegląd systematyczny (ang. systematic review) to opracowanie naukowe, które ma za zadanie znaleźć odpowiedź na konkretnie sformułowane pytanie kliniczne (PICO) z wykorzystaniem ścisłych kryteriów wyszukiwania, włączenia i wyłączenia publikacji, ich analizy i oceny. Całe postępowanie opisane jest w przygotowanym a priori protokole badania[1]Khan, K. S., Kunz, R., Kleijnen, J., & Antes, G. (2003). Five steps to conducting a systematic review. Journal of the Royal Society of Medicine, 96(3), 118–121. pełny artykuł. W odróżnieniu od przeglądu narracyjnego, autorami nie muszą być eksperci w dziedzinie, lecz zazwyczaj trwa dłużej i wykonywany jest przez duży zespół autorów.

Może, lecz nie musi, zawierać metaanalizę.

W przypadku braku dowodów na skuteczność czy efektywność danej interwencji autorzy często rekomendują konieczność przeprowadzenia dalszych badań.

Przykładem są przeglądy Cochrane Collaboration, organizacji non-profit wyznaczającej standardy wykonywania przeglądów systematycznych.

Źródła:   [ + ]

Udostępnij
+1
Udostępnij
Email
Pocket
WhatsApp