O co chodzi w nowych wytycznych leczenia nadciśnienia tętniczego?

Według nowych wytycznych American Heart Association (AHA) i American College of Cardiology (ACC), które zostały opublikowane 13 listopada 2017 roku, ponad połowa dorosłych Amerykanów ma wysokie ciśnienie krwi. Według nowych norm kryterium rozpoznania nadciśnienia 1. stopnia zostało obniżone z progu 140/90 mm Hg do 130/80 mm Hg.[1]Whelton PK, et al.: Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines, 13.11.2017, pełny tekst .PDF [dostęp 2.01.2018] To największa zmiana w zaktualizowanych po ponad dekadzie wytycznych norm ciśnienia, które zostały poparte w USA przez 9 innych organizacji.

Dlaczego obniżono próg nadciśnienia?

Mimo, że wg nowych norm liczba Amerykanów mających wysokie ciśnienie krwi lub nadciśnienie wzrośnie z ok. ⅓ populacji do ½, liczba osób, która będzie wymagała stosowania leków nadciśnieniowych nieznacznie wzrośnie. Autorzy argumentują tą zmianę faktem, że kategoria “nadciśnienie 1. stopnia” może wpłynąć ma młodsze osoby, u których wyniki pomiarów oznaczały wcześniej stan przednadciśnieniowy (ang. prehypertension). Szacunkowo w populacji amerykańskiej częstość występowania wysokiego ciśnienia u mężczyzn w wieku poniżej 45 lat wzrośnie trzykrotnie. U kobiet poniżej 45. roku życia wartość ta może wzrosnąć dwukrotnie.

AHA tłumaczy, że zmiana wytycznych ma za zadanie głównie wcześniejszą identyfikację nadciśnienia, a co za tym idzie zmniejszyć śmiertelność z tego powodu.

Nowe normy ciśnienia krwi wg AHA

Normy ciśnienia krwi wg nowych wytycznych to:

KategoriaSkurczowe RozkurczoweWytyczne ACC/AHA
Ciśnienie prawidłowe< 120 mmHgi< 80 mmHgPacjent powinien stale dbać o odpowiedni styl życia.
Ciśnienie podwyższone120-129 mmHgi< 80 mmHgZachęć do modyfikacji stylu życia.
Sprawdź, czy pacjent nie stosuje leków mogących podnosić ciśnienie (NLPZ, SNRI, niektóre hormony)
Nadciśnienie
1. stopnia130-139 mmHglub80-89 mmHgZaleć jedynie modyfikację stylu życia jeśli 10-letnie ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych wynosi <10%

Wdrażaj leczenie farmakologiczne, jeśli u pacjenta zdiagnozowano chorobę układu krążenia, cukrzycę, PChN lub gdy ryzyko zgonu ≥10%
2. stopnia> 140 mmHglub> 90 mmHgZaleć modyfikację stylu życia i wdrażaj farmakoterapię
Przełom nadciśnieniowy> 180 mmHgi/lub> 120 mmHgZmodyfikuj jak najszybciej farmakoterapię lub zaleć hospitalizację, jeśli istnieje podejrzenie uszkodzenia narządów wewnętrznych
Czytaj też:
Co powinieneś wiedzieć o beta-blokerach? [ulotka]

Największą zmianą poza obniżeniem progu wartości nadciśnienia 1. stopnia jest usunięcie zakresu opisywanego jako ciśnienie wysokie prawidłowe. Wcześniej opisywało ono zakres 120-139/80-89 mm Hg.

Ciśnienie 120-129/<80 mmHg będzie teraz opisywane jako ciśnienie podwyższone, a wyniki w zakresie 130-139/80-89 mmHg będą klasyfikowanie jako nadciśnienie 1. stopnia.

Zmiana stylu życia

Zaktualizowane wytyczne podkreślają wagę zmiany stylu życia w leczeniu nadciśnienia. W zaleceniach opisano znaczenie:

  • diety DASH,
  • ograniczenia spożycia sodu do 1,5 grama/dobę,
  • ograniczenia spożycia alkoholu do 2 drinków dziennie w przypadku mężczyzn i 1 dla kobiet,
  • ćwiczeń trwających min. 30 minut wykonywanych 3 razy w tygodniu.

Autorzy zaktualizowanych zaleceń podkreślają, że zmiana stylu życia jest kluczową interwencją u pacjentów z nadciśnieniem 1. stopnia, u których nie wprowadzono farmakoterapii.

Podkreślono znaczenie prawidłowego pomiaru ciśnienia

W ramach aktualizacji wytycznych podkreślono wagę odpowiedniej techniki pomiaru ciśnienia krwi. Wartość ciśnienia krwi mająca znaczenie diagnostyczne powinna być średnią z 2-3 odczytów wykonanych w odstępie czasowym, w minimum dwóch różnych sytuacjach. Jest to istotne w przypadku osób, u których występuje “efekt białego fartucha”, kiedy wartości ciśnienia krwi otrzymane podczas pomiaru w gabinecie są wyższe od średniej dobowej. Odwrotna sytuacja, która również jest problemem przy diagnozie występuje w przypadku nadciśnienia ukrytego/maskowanego, kiedy wartości pomiarów w gabinecie lekarskim są zaniżone względem wartości mierzonych w domu.

Nowe czynniki ryzyka

W wytycznych uwzględniono również zmiany dotyczące leczenia pacjentów z nadciśnieniem 1. stopnia. Farmakoterapia u tych pacjentów ma zostać wprowadzona jeśli pacjent miał już zawał lub udar albo jest w grupie wysokiego ryzyka epizodów sercowo-naczyniowych na podstawie wieku, obecności cukrzycy, PChN lub miażdżycy.

Uznano też, że do czynników ryzyka nadciśnienia, mających wpływ na dalsze leczenie, należy dodać status społeczno-ekonomiczny pacjenta oraz stres psychospołeczny.

Stwierdzono też że u pacjentów, którzy muszą przyjmować wiele leków na nadciśnienie, przyjmowanie ich w postaci tabletki wieloskładnikowej poprawia compliance.[2]New Hypertension Guidelines Lower Starting Point for High Blood Pressure, PharmacyTimes, 14.11.2017, pełny tekst [dostęp 2.01.2018][3]Whelton PK, et al.: Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines, 13.11.2017, pełny tekst .PDF [dostęp 2.01.2018]

Data ostatniej aktualizacji: 22.01.2018.

Czytaj też:
Diuretyki pętlowe

mgr farm. Majka Leśniewska

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Odbywała praktykę zawodową w Aptece u Farmaceutów (AuF) w latach 2017/18 oraz staż w biurze grupy opieka.farm.

[artykuły]

Cytuj ten artykuł jako:
Majka Leśniewska, i in.: O co chodzi w nowych wytycznych leczenia nadciśnienia tętniczego?, Portal opieka.farm (https://opieka.farm/opracowania/nowe-wytyczne-leczenia-nadcisnienia/) [dostęp: 23 października 2018]Źródła:   [ + ]

Forum dyskusyjne - brak dostępu. Zawartość serwisu kierowana jest tylko do osób wykonujących zawód medyczny, m.in. farmaceutów, lekarzy, techników farmaceutycznych i pielęgniarek. Jeśli posiadasz już konto zaloguj się ↗

Jeśli nie posiadasz konta, a jesteś związany z medycyną lub farmacją - zarejestruj się.

68 Udostępnień
Udostępnij68
+1
Udostępnij
Email
Pocket
WhatsApp