Polipragmazja

Polipragmazja (łac. polypragmasia) oznacza nieracjonalne, niewłaściwe podawanie większej liczby leków, przy czym w stosunku do co najmniej niektórych z nich brakuje obiektywnych dowodów medycznych na użyteczność terapeutyczną są natomiast dowody, że mogą być potencjalnie szkodliwe.[1]Nobili A, et al. Polypharmacy, length of hospital stay, and in-hospital mortality among elderly patients in internal medicine wards. The REPOSI study. Eur J Clin Pharmacol. 2011 May;67(5):507-19. abstrakt

Źródła:   [ + ]

Inne pojęcia w Leksykonie: