SSRI

SSRI (ang. Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors) – selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny to grupa leków przeciwdepresyjnych stosowanych w depresjach prostych i związanych z niepokojem. Stosowane są także w zaburzeniach lękowych bez towarzyszącej depresji.

Leki z grupy SSRI dopuszczone do obrotu w Polsce:

  • fluoksetyna (Andepin, Bioxetin, Deprexetin, Fluoksetyna EGIS, Seronil),
  • fluwoksamina (Fevarin),
  • paroksetyna (Arketis, ParoGen, Seroxat),
  • citalopram (Aurex, Cipramil, Citabax, Cital, Citaxin, Citronil, Pram),
  • escitalopram (Aciprex, Pralex, Symescital),
  • sertralina (ApoSerta, Asentra, Asertin, Miravil, Sertagen, Setaloft, Zoloft).

Jakich informacji udzielić wydając SSRI? Baza Porad: Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)

Inne pojęcia w Leksykonie: