fbpx

Rada Przejrzystości odrzuciła koncepcję refundowanej opieki farmaceutycznej

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 29/12/2023
Rada Przejrzystości wyraziła negatywną opinię na temat opieki farmaceutycznej jako świadczenia gwarantowanego. Farmaceuci nie są zobligowani do brania udziału w kursach dotyczących opieki farmaceutycznej.

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Rada Przejrzystości uważa, że nieuzasadnione jest zaklasyfikowanie usługi opieki zdrowotnej „Opieka Farmaceutyczna” jako świadczenia gwarantowanego. Rozważenie zwrotu kosztów opieki farmaceutycznej jest możliwe, pod warunkiem dokładniejszego określenia kryteriów kwalifikacji pacjentów i warunków świadczenia. Podkreślono również potencjalne korzyści, które pacjent objęty opieką farmaceutyczną mógłby osiągnąć. Przykładem jest edukacja pacjentów oraz zwiększenie ich wiedzy na temat chorób i metod leczenia.

Według Rady Przejrzystości świadczenie powinno być sprawowane przez farmaceutów posiadających aktywne prawo wykonywania zawodu na podstawie pisemnego zlecenia lekarskiego. Usługa byłaby skierowana do osób powyżej 60 r.ż., które przyjmują wiele różnych leków i miałaby być realizowana raz w roku w aptece ogólnodostępnej.

Zdefiniowano również proponowane ramy czasowe dla przeglądu lekowego, wynoszące 120 minut i obejmujące dwa spotkania:

  • I spotkanie – wywiad z pacjentem trwający 45 minut, na podstawie którego farmaceuta przygotowuje Indywidualny Program Opieki Farmaceutycznej (IPOF) przez kolejne 60 minut.
  • II spotkanie – odbywa się w ciągu 10 dni od pierwszego spotkania. Skupia się na przekazaniu zaleceń dla pacjenta oraz rekomendacji dla lekarza rodzinnego wynikających z IPOF, łącznie z procesem edukacyjnym trwającym 15 minut.

AOTMiT (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) przekazała swoją opinię dotyczącą Programu Pilotażowego Przeglądów Lekowych. Według ekspertów, wyniki przeprowadzonego pilotażu nie potwierdzają zmniejszenia wydatków płatnika publicznego. Uwagę przykuło kilka istotnych aspektów, takich jak brak dostępnych danych dla znacznej grupy pacjentów objętych programem pilotażowym czy ograniczenie częstości występowania interakcji lekowych do leków refundowanych.

Istnieje także niepewność w analizie kosztów refundacji inhibitorów pompy protonowej (IPP), ze względu na fakt, że wiele z tych inhibitorów dostępnych jest bez recepty (OTC). Ponadto, istnieje brak oceny wpływu interakcji lekowych na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych wynikających z przyjmowania wielu leków, co może prowadzić do konkretnych stanów klinicznych.

W swoim stanowisku Rada Przejrzystości podkreśla brak uzasadnienia dla proponowanych przez autorów pilotażu wymaganych kwalifikacji farmaceutów, które uprawniają ich do przeprowadzania przeglądów lekowych[1]:

Wymaganie ukończenia „krótkiego kursu” przez farmaceutów przed możliwością świadczenia opieki farmaceutycznej stanowi warunek nadmierny, albowiem kwalifikacje farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty obejmują opiekę farmaceutyczną.

WNIOSKI PRAKTYCZNE / KOMENTARZ REDAKCJI:
Opieka Farmaceutyczna w Polsce nie będzie świadczeniem gwarantowanym. Pojawiło się wiele negatywnych opinii w tej kwestii. Ponadto fala krytyki dotknęła również pilotażu przeglądów lekowych, który trwał dwa lata. Eksperci twierdzą, że ukończenie “krótkiego kursu” nie jest wymagane, gdyż opiekę farmaceutyczną mogą sprawować farmaceuci z aktywnym PWZ.

Piśmiennictwo

  1. Aptekarz Polski. Rada Przejrzystości: „nie” dla refundowanej opieki farmaceutycznej. https://www.aptekarzpolski.pl/aktualnosci/rada-przejrzystosci-nie-dla-refundowanej-opieki-farmaceutycznej/

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

Inne o zagadnieniu:

mgr farm.
Roksana Cimała
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się